SK
EN

O FESTIVALE

Bratislavský knižný festival existuje od roku 2014.

Literárne aj publikačné scény V4ky sú živé, veľmi bohaté a inšpirujú sa. V priebehu posledných rokov môžeme v rámci nich pozorovať vývoj v spoluprácach a vzájomných projektoch. Festival BRaK vždy ašpiroval na to, aby bol platformou pre malých a stredných vydavateľov a prinášal možnosti pre nich aj pre iných kľúčových hráčov na trhu, umelcov, grafických dizajnérov a ilustrátorov. Po 5 rokoch budovania spoločnej platformy pre V4ku, vzťahov s českými, maďarskými, poľskými, ukrajinskými umelcami, networkingu a dramaturgického rastu festivalu, je cieľom tohto projektu ďalší rozvoj festival a platformy pri súčasnom udržaní kvality programu a venovaní sa aktuálnym problémom a témam v priestore strednej Európy. Ešte stále existujú biele miesta a veľa doposiaľ nenaplnených možností spolupráce. Krajiny tejto oblasti poväčšine trápia rovnaké problémy a otázky týkajúce sa spoločenského diania, ktoré zachytáva súčasná literatúra a vydavateľská produkcia. Napriek geografickej príbuznosti a mnohým spoluprácam a projektom sa knižné trhy V4ky stále vyvíjajú nezávisle, bez dostatku odborných prepojení medzi autormi, vydavateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi a knižnými dizajnérmi z týchto krajín. Festival BRaK začal a naďalej pokračuje ako podujatie, ktoré sa zameriava na spájanie ľudí z oblasti profesionálneho vydávania knihy ako umeleckého artefaktu, a ktoré zviditeľňuje aktuálne témy a ľudí z nášho regiónu.

Organizovaním Bratislavského knižného festivalu chceme založiť a udržiavať spoločnú platformu pre inšpirovanie odborníkov z rôznych kreatívnych odvetví a nadšených, všímavých návštevníkov. Každý rok pozveme viac ako 40 starostlivo vybraných malých a stredných vydavateľov z krajín V4ky a Ukrajiny, aby sa aktívne zúčastnili jednak programu pre verejnosť, ale aj toho, ktorý je určený odborníkom. V programe pre odborníkov si experti V4ky z oblasti vydávania kníh, autorstva, dizajnu a marketingu vymieňajú skúsenosti s účastníkmi programu. V rámci festivalového programu sa zameriavame na medzinárodnú spoluprácu v kreatívnych odvetviach a umení. Z dôvodu nedostatku priamych prepojení medzi vydavateľstvami krajín V4ky je kolobeh literárnych a výtvarných diel dosť obmedzený, aj keď úroveň súčasných umelcov – spisovateľov, ilustrátorov, knižných dizajnérov – je v medzinárodnej perspektíve inovatívna a sľubná. Práve kvôli tomu je nevyhnutné udržiavať a priebežne utužovať priame prepojenia medzi osobami tvoriacimi vydavateľský život V4ky – vydavateľmi, autormi, prekladateľmi a inými odborníkmi.

SPOMIENKA NA BRaK 2020

 

Festival z verejných zdrojov podporil hlavný partner

1

Partneri

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

Mediálni partneri

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
39
40
42
43
44
45
46
47

Kontakty

dramaturgia festivalu a vydavateľstvo BRAK:
František Malík
malik@brakfestival.sk
00421 915 497 445

manažment festivalu, hlavná produkcia
Nikola Tokárová
tokarova@brakfestival.sk
00421 904 326 672

PR festivalu:
Ivana Schwarz
pr@brakfestival.sk
00421 908 568 674

asistencia produkcie:
Matej Feldbauer
feldbauer@brakfestival.sk
00421 905 673 811

Kontakt pre vydavateľstvá
Marek Hudec
kontakt@brakfestival.sk
00421 910 176 527

tím festivalu:
Ema Garajová
​Táňa Lehocká
​Patrik Shinwari   
Jana Slezáková
Slavomír Šmálik
Miroslav Švoňava