Update cookies preferences BRaK Festival | 2 percentá
SK
EN
2 percentá z dane

Aby sa knižná kultúra mohla naďalej vyvíjať.

 

BRaK - Bratislavský knižný festival môžete podporiť napríklad aj venovaním Vašich 2% nášmu občianskemu združeniu.

 

Pri darovaní Vašich dvoch percent, prosíme, použite nasledovné údaje:

Názov organizácie: BRAK

Adresa: Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava

Registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-455 63

IČO: 42416817

Štatutárny orgán: František Malík, predseda BRAK

číslo účtu: 2600778835/8330

IBAN: SK54 8330 0000 0026 0077 8835

 

ĎAKUJEME!