Update cookies preferences BRaK Festival | Bibliodiverzita – O projekteBibliodiversity - About project
SK
EN
Iceland-Liechtenstein-Norway-Grants

Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Bibliodiverzita je kultúrna rozmanitosť uplatňujúca sa v knižnom svete. Vzťahujúc sa k biodiverzite, odkazuje na kritickú rozmanitosť literárnych produktov (knihy, texty, elektronické knihy, aplikácie a ľudová slovesnosť), ktoré sú čitateľom k dispozícii. Bibliodiverzita je komplexný, sebestačný systém rozprávania príbehov, písania, publikovania a ďalších druhov produkcie ústnej a písomnej literatúry. Knihy nezávislých vydavateľov prinášajú, na rozdiel od štandardizovanejších publikácií veľkých vydavateľstiev, iný uhol pohľadu a hlas. Knihy a iné produkty nezávislých vydavateľov a ich preferované rozširovacie kanály (okrem iného nezávislí kníhkupci) sú preto nevyhnutné na zachovanie a posilnenie plurality a šírenia myšlienok.

Veríme, že predovšetkým malí “hráči” významne prispievajú k trhovej rozmanitosti knižného priemyslu. Práve to je jedna z motivácii, prečo sme začali v roku 2013 organizovať Bratislavský knižný festival. Počas všetkých týchto rokov práce, ktorá sa za festivalom ukrýva nás poháňala vpred túžba napomôcť rozvoju kultúrnej infraštruktúry, a tiež snaha zvýšiť vnímavosť  čitateľov voči kvalitnej knižnej produkcii.

Na základe našich predchádzajúcich skúseností s organizovaním unikátneho knižného festivalu by sme radi nadviazali na ďalšie a komplexnejšie aktivity s cieľom podporiť a propagovať koncepciu bibliodiverzity na Slovensku a posilniť postavenie malých vydavateľov.

Ciele nášho projektu sú:
- pokračovať v tradícii jedinečného festivalu malých vydavateľstiev
- nadviazať spoluprácu s nórskymi vydavateľstvami a vymieňať si skúsenosti v oblasti obchodných a advokátskych stratégií
- posilniť spoluprácu medzi malými nezávislými vydavateľstvami
- získať nový typ publika