Header Image

Lubomyr Melnyk

Kanada
Lubomyr Melnyk

Lubomyr Melnyk (Kanada) je skladateľ a hudobník, označovaný aj za “najrýchlejšieho klaviristu na svete.” Jeho hudba je založená na technike “nepretržitého hrania” (continuous piano playing) – extrémne rýchleho, súvislého radu tónov, ktorú sám vymyslel.